مجموعه:  صفحات سایت
پکیج #C تحت ویندوز
در این مجموعه شما توانایی ایجاد نرم افزارهای تحت ویندوز مانند : کتابخانه ، داروخانه ، آموزشگاه ، حقوق و دستمزد و ... را کسب خواهید کرد.

- نصب Sql Server 2008, Visual Studio.Net

- ایجاد DataBase و ایجاد جدول

- ایجاد Diagram و روابط بین جدولی

- کار با Trigger

- ایجاد Procedure در Sql Server

- ایجاد User و Back Up گیری و Attach , Detach

- مباحث مربوط به ADO.Net

- آدرس دهیSql Connection) Server)

- در خواست به سمت Sql DataAdapter) Server)

- DataSet

- استفاده از دستورات مستقیم Sql در فرم #C و یا Procedure نویسی

- انواع Control های ویندوزی و مشخصات و Event های آنها

- Unicode جهت فارسی نویسی در #C

- طریقه کار با DataGrid و انواع تقاضاهای Sql در آن و سفارشی کردن آن

- طریقه تعریف تابع در #C و انواع آن و طریقه ایجاد Library و Class جهت پروژه

- صدا زدن انواع تابع در فایلهای دیگر پروژه

- انواع فرمهای Mdi , Sdi

- Link بین فرم ها

- فرمهای Splash , Login

- ارث بری در فرم

- دستور Try-Catch در #C

- فرستادن مقدار برای پارامتر SQL و دریافت آن

- Timer و طریقه کار با آن

- ایجاد Navigator و کنترلهای آن

- ایجاد User Control در #C و طریقه تعریف Property برای آن

- Active X و Component های خارجی در #C

- Crystal Report در #C

- دستور کلی اجرای فایلهای خارج از برنامه

- کار با Dialog ها در #C

- استفاده از چندین جدول در یک فرم و استفاده از روابط بین جدولی

- ایجاد فیلد مجازی و استفاده از آن در پروژه

- کار با File Stream

- Thread در #C

- کار با Registery توسط #C

- کار با XML در #C

- ساخت Setup توسط Visual Studio.Net


 
 
 
   
بازدید : 871
   
 
         ارسال نظر
 
نام مستعار (ایمیل) :   
آدرس سایت :  
نظر شما :  
 
    
  کلمات مرتبط : سرفصلهای,درسی,#C,تحت,ویندوز,آموزش,آموزشگاه,سیلابس
  سرفصلهای درسی #C تحت ویندوز